PREDICTION OF SPECIFIC ENERGY USING P-WAVE VELOCITY AND SCHMIDT HAMMER HARDNESS VALUES OF ROCKS BASED ON LABORATORY STUDIES

Spesifik enerji değeri mekanik kayaç kazısında kayaçların kesilebilirlik özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Mekanik kayaç kazısı işlemlerinde mühendisler, spesifik enerji değerine bağlı olarak makine performansını tahmin etmek için kolay uygulanabilir, daha ekonomik ve basit örnek hazırlama yöntemlerinin kullanıldığı yöntemlere ihtiyaç duyarlar. Bu çalışmada, spesifik enerjinin tahmini için pratik, basit ve ucuz bir test olduğu düşünülen kayaçların P-dalga hızı (Vp) ve Schmidt çekici sertlik (RL) değerleri değişken olarak önerilmiştir. Bu amaçla 24 farklı kaya numunesi üzerinde kaya kesme ile Vp ve RL testleri yapılmıştır. Elde edilen Vp ve RL ile spesifik enerji değerleri SPSS 15.0 programı kullanılarak basit ve çoklu regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda kayaçların spesifik enerji, Vp ve RL değerleri arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel analizlere göre, laboratuar çalışmalarına bağlı olarak kayaların Vp ve RL değerleri kullanılarak spesifik enerji değerleri güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir.