ÇİMENTO KLİNKERİNIN ÖĞÜTÜLMESİNDE DEĞİRMEN BESLEMESİ BOYUT DAĞILIMININ VE ÖĞÜTÜCÜ ORTAM BOYUTUNUN ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKLİ TİTREŞİMLİ BİLYALI DEĞİRMENİN (VBM) BOYUT KÜÇÜLTME PERFORMANSINA ETKİSİ

Bu çalışmada, -fırın çıkışı (kırılmamış) çimento klinkerinin açık devre tek aşamalı ve iki aşamalı endüstriyel ölçekli titreşimli bilyalı değirmen (VBM) öğütme performansı farklı besleme dağılımları ve öğütücü bilya boyu konfigürasyonları kullanılarak incelenmiştir. Değirmen, test koşulları için mükemmel karışım matematiksel modelleme yaklaşımı kullanılarak modellenmiştir. Öğütme testlerinde, bilya boyu konfigürasyonunun öğütme performansı üzerine etkisini tahmin edebilmek için farklı bilya boyu konfigürasyonları uygulanmıştır. Önerilen iri bilya boyu konfigürasyonunun (30-20-15mm) tek aşamalı VBM boyut küçültme performansını, birikimli %50 geçen boyu 185μm olan değirmen beslemesinin beslenmesi koşulunda birikimli %50 geçen boyu 24μm olan değirmen beslemesi koşuluna göre artırdığı belirlenmiştir. VBM öğütme performansının, daha ince değirmen beslemesi (F50=24μm) ve daha ince bilya boyu konfigürasyonu (10-8- 6mm) uygulamasıyla iki aşamalı öğütme koşuluna göre tek aşamalı öğütme koşulunda arttığı belirlenmiştir.