EXTRACTION OF LANTHANUM AND CERIUM FROM A BASTNASITE ORE BY DIRECT ACIDIC LEACHING - DİREKT ASİT LİÇİ İLE BASTNAZİT CEVHERİNDEN LANTANYUM VE SERYUM KAZANIMI

Direkt asit liçi ile bir bastnazit cevherinden lantanyum (La) ve seryum (Ce) ekstraksiyonu araştırılmıştır. Bastnazit cevherinden La ve Ce ekstraksiyonuna asit konsantrasyonu ve liç sıcaklığının etkileri test edilmiştir. Nitrik asit (NHO3) kullanarak La ve Ce’un %85’ten fazlası liç çözeltisine alınmıştır ancak çözünme değerleri sülfürik asit (H2SO4) kullanıldığında %85’ten az olarak belirlenmiştir. La çözünümü hidroklorik asit (HCl) kullanımıyla %90’ı geçmiştir fakat Ce çözünümü %20 (g/L) katı-sıvı oranı, %20 asit konsantrasyonu, 25 °C liç sıcaklığı ve 1 saat liç süresi şartları altında %85’in altında kalmıştır. Sonuçlar bastnazit cevherinden eş zamanlı olarak maksimum La ve Ce çözünümüne ulaşılabilmek için çözücü olarak HNO3 kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Çözücü olarak HNO3 ve HCl tercih edildiğinde liç sıcaklığının La ve Ce çözünümüne önemli bir etki yapmadığı belirlenmiştir. Fakat çözücü olarak H2SO4 kullanılmasıyla liç sıcaklığının La ve Ce çözünmeleri üzerine hafif bir pozitif etkisi saptanmıştır.