NON-REPEATED SUPPORT TECHNOLOGY OF GOB SIDE ENTRY RETAINING WITH ROOF CUTTING TO RELEASE PRESSURE - BASINCI AZALTMAK İÇİN TAVAN KESME İLE DESTEKLENEN GÖÇÜK TARAFI GİRİŞİNİN TEKRARSIZ DESTEK TEKNOLOJİSİ İLE TAHKİMATI

ABSTRACT Temporary support of the gob side entry is of great significance to the safety mining. Taking the 1206 transportation tunnel of Shuguang Coal Mine as the engineering background, firstly, the key technical parameters of roof cutting to release pressure were given, the bolt and cable support parameters before entry retaining and the large deformation constant resistance cable reinforcement support parameters of retained entry were determined. Secondly, according to the overlying strata collapse patterns and mechanical model of gob side entry, the calculation formula of temporary support resistance in the dynamic pressure bearing area was derived. Finally, on the basis of determining the temporary support parameters, ZLQ2826/22.5/38 type of non-repeated support and transportation equipment of alternating pressure cycles was developed, the main technical parameters and structural characteristics were analyzed, and a new type of fast and efficient non-repeated temporary support technology in the dynamic pressure bearing area was proposed. Field practice shows that the support parameters are reasonable, the support equipment and bolt support system have a good cooperative support effect, and the roof subsidence and roof separation have been effectively controlled. In the subsequent use process, the structure of support devices should be further optimized to improve the support effect. OZ Güvenli bir madencilik için göçük tarafından açılan galerilerin ilk tahkimatları büyük önem arz etmektedir. Shuguang Kömür Madeni`nin 1206 no’lu nakliye galerisinin mühendislik geçmişi özelinde; öncelikle, galeri üzerindeki gerilmelerin rahatlatılması adına tavan kazısının yapılmasının ardından, yüksek deformasyonlara müsaade etmeden, kablolu ankrajlar ile tavanın tahkim edilmesi önemlidir. İkincil olarak, yürüyen tahkimatların taşıma kapasitesini dikkate alacak şekilde geçici tahkimat dayanımlarının yaklaşımı, askıda kalan tavanın ve göçük tarafındaki yapının mekanik modeline dayanarak elde edilmiştir. Son olarak, geçici tahkimat parametrelerinin belirlenmesine dayanarak, alternatif basınç çevrimlerinin ZLQ2826/22.5/38 tipi tekrarlanmayan tahkimat ve nakliyat ekipmanı geliştirilmiş; temel teknik parametreler ve yapısal özellikler analiz edilmiş ve dinamik basınç taşıma alanında yeni, hızlı ve verimli, tekrarlanmayan geçici tahkimat teknolojisi önerilmiştir. Saha uygulaması, tahkimat parametrelerinin kabul edilebilir olduğunu, tahkimat ekipmanının ve kaya saplama tahkimat sisteminin tahkimat etkisiyle uyumlu olduğunu ve tasman ve tavan ayrışmasının etkili bir şekilde kontrol edildiğini göstermektedir. Müteakip kullanımlarda, tahkimatın etkisini geliştirmek için tahkimat ekipmanlarının yapısı daha da optimize edilmelidir.