PREPARATION OF CEMENT GRINDING AIDS BASED ON ALUMINA COMPOUNDS ALUMİNA - BİLEŞİKLERİ ESASLI ÇİMENTO ÖĞÜTME YARDIMCILARININ HAZIRLANMASI

ABSTRACT When the cement grinding is performed in the ball mill, the grinding efficiency decreases due to the aggregation of the particles by the electrostatic phenomenon. Therefore, a lot of techniques for preventing agglomeration using various grinding aids have been introduced. In this study, for mineral grinding, the grinding aid composition including a water-soluble aluminate compound and the grinding method in which this grinding aid is used were described. Grinding aids based on aluminate-based compounds not only have high grinding efficiency but are also thermally stable as they are inorganic materials. Compared with the conventional grinding aids based on organic materials such as DEG and TIPA, even if the solid content is half contained, the grinding efficiency is similar and thus the cost can be reduced to half. OZ Çimento öğütme bilyalı değirmende gerçekleştirildiğinde, öğütmenin verimliliği tanelerin elektrostatik olaylar sonucu topaklanmasıyla azalır. Bu nedenle, çeşitli öğütme yardımcıları kullanılarak aglomerasyonun önlenmesi için birçok teknik geliştirilmiştir. Bu çalışmada, mineral öğütme için, suda çözünür bir alüminat bileşiği içeren öğütme yardımcısı bileşimi ve bu öğütme yardımcısının kullanıldığı bir öğütme yöntemi açıklanmıştır. Alüminat esaslı bileşiklere dayanan öğütme yardımcıları sadece yüksek öğütme verimliliğine sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda inorganik malzemeler oldukları için termal olarak kararlıdırlar. DEG ve TIPA gibi organik maddelere dayanan geleneksel öğütme yardımcıları ile karşılaştırıldığında, katı içerik yarıda olsa bile, öğütme verimliliği benzerdir ve bu nedenle maliyet yarıya indirilebilir.