ANNUAL PLANNING OF ORE AND Pb, Zn, Ag METALS PRODUCTION IN “TREPÇA” MINE IN STANTËRG STANTËRG`DE - “TREPÇA” MADENİNDE CEVHER VE Pb, Zn, Ag METAL ÜRETİMİNİN YILLIK PLANLAMASI

ABSTRACT Underground mines are known as mines of particular importance, for the production difficulties, production cost, safety factor and workforce number. Ore is mined from the depths of the underground with a preliminary justification on the amount of ore at the source, the quality of the ore and general reserves and then based on them the daily, monthly or annual production is planned. The geological rock stability in the specific case constitutes special importance in determining the underground mining method, dimensioning of the capital mine works and the selection of work machinery. The purpose of the production organization is to produce through mining activities the necessary products for the market (necessary material goods) in the amount and quality required by the market, at the time they are expected by the market and at a price acceptable by the market. OZ Yeraltı madenleri, üretim zorlukları, üretim maliyeti, güvenlik faktörü ve işgücü sayısı açısından özel önem taşıyan madenler olarak bilinir. Cevher, kaynaktaki miktarı, cevher kalitesi ve genel rezerv hakkında bir öngörü ile yeraltı derinliklerinden çıkarılır ve daha sonra günlük, aylık veya yıllık üretim olarak planlanır. Jeolojik kaya özel durumdaki dengesi, yeraltı madenciliği yönteminin belirlenmesinde, maden ocağının boyutlandırılmasında ve iş makinelerinin seçiminde özel önem taşır. Üretim organizasyonunun amacı, madencilik faaliyetleri yoluyla piyasa için gerekli olan ürünleri (malları) piyasa tarafından beklenen miktarda ve kalitede, piyasadan bekledikleri anda ve piyasa tarafından kabul edilebilir bir fiyata üretmektir.