PATLATMA KAYNAKLI PARÇALANMA MODELLERİNİN BİR KUMTAŞI OCAĞINDA İNCELENMESİ

Parçalanma modelleri bir kumtaşı ocağında basamak patlatması operasyonları için incelenmiştir. Patlatma kaynaklı parçalanmanın değerlendirilmesi amacıyla farklı bakış açıları ortaya konmuştur. Her atım için boyut dağılım eğrileri çizilmiştir. KuzRam modelinin başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. KCO modeli özellikle ince boyutlu malzemenin tahmininde başarılıdır. Modellerin yetkinliği ince, orta ve iri boyutlu malzeme miktarının tahmini açısından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Chung ve Katsabanis modeli pratik olarak uygulanmış ve ocak için bir modifikasyon önerilmiştir. Modellerin validasyonu için on farklı hata ölçütü kullanılmıştır. Simetrik hata ve ölçekli hata ölçütlerinin parçalanmanın değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilirliği incelenmiştir. KuzRam modeli ortalama parça boyutunu üç santimetrenin altında bir hata ile tahmin edebilmektedir. Modifiye edilmiş Chung ve Katsabanis modeli de başarılı sonuçlar vermiştir