Kömür Yakıtlı Termik Santrallerde Kalite Parametrelerinin Değişiminin İzlenmesi için Kontrol Grafiklerinin Kullanılabilirliği

Kömür yakıtlı termik santrallerden elektrik enerjisi üretimi sırasında prosesin verimliliğini değerlendirmek için kalorifik değer ve birim güç değeri en önemli parametrelerdir. Bu değerler periyodik olarak ölçülür ve ölçüm sonuçları üretim sürecinde ortaya çıkabilecek dalgalanmaların temel nedenlerini tespit etmek için izlenir. Bu uygulama mevcut durumda manuel yöntemlerle gerçekleştirildiğinden, hatalı sonuçların elde edilme olasılığı oldukça yüksektir. Bu çalışma, Shewhart ve kümülatif toplam kontrol grafiklerini kullanarak kalite parametrelerinin değişimi üzerindeki proses kontrolünü istatistiksel olarak analiz etmeyi ve olağandışı dalgalanmaların temel nedenlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, bu kontrol grafiklerinin kullanılabilirliği Afşin-Elbistan B termik santrali üzerinde test edilmiştir. Sonuç olarak, bu grafikler kullanılarak elektrik enerjisi üretme verimliliğindeki dalgalanmaları ve süreçteki olağandışı değişimler belirlenmiştir. Ayrıca, bu kontrol grafiklerinin geliştirilmesi ve benzer prosesler için de uygulanması önerilmektedir.