TMMOB Maden Mühendisleri Odası adına sahibi: Ayhan Yüksel

Sorumlu yazı işleri müdürü: Mehmet Erşat Akyazılı

Yönetim yeri ve yazışma adresi:
Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY

Tel: +90 312 425 10 80 / +90 312 418 36 57 - Fax: +90 312 417 52 90

e-mail: info@madencilik.org.tr
web: http://www.madencilik.org.tr

Yayın türü: Yerel süreli yayın, 3 ayda bir yayımlanır