Bilimsel Madencilik Dergisi

Bilimsel Madencilik Dergisi

Cilt 39 - Sayı 2 (Haziran 2000)
İnce Tane Boyu Analizinde Kullanılan Yöntemler - Fine Particle Size Analyzing Techniques
Sayfa 29-47 Saruhan Saklar, İrfan Bayraktar, Muammer Öner

 ÖZET

Bu yazı, özellikle madencilik sektöründe kullanımı yaygın olan ince tane boyu analiz yöntemlerinin

teori ve uygulamalarını kapsamaktadır. Son yıllarda adını sıkça duyuran lazer kırınımı ve X-ışını

sedimantasyonu ile birlikte elektriksel direnç (Coulter-Counter), mikroskop, vb. yöntemlerde amaca

uygun analiz yönteminin seçilmesi açısından karşılaştınlmıştır. Güvenilirliği en yüksek yöntemin,

mikroskop yönteminden sonra elektriksel direnç yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcük: Tane Boyu Analizi

ABSTRACT

In this paper, fine particle size analyzing techniques used in the mining industry were explained with

their physical foundations. The techniques gaining popularity in recent years such as X-ray

sedimentation and laser diffraction were evaluated together with electrical resistivity, microscopy and

the like for the purpose of choosing the suitable technique for a particular job. It has been concluded

that the most reliable technique is microscopy followed by electrical resistivity (Coulter-Counter).

Keyword: Particle Size Analysis

TARSUS AYRIMI - ADANA - GAZİANTEP OTOYOLU T2 (AYRAN) TÜNELİNDE KAYA SINIFLARINA BAĞLI KAZI VE TAHKİMAT UYGULAMALARI
Sayfa Alaettin KILIÇ , Mesut ANIL

 ÖZET Bu çalışmada, Tarsus Ayrımı - Adana - Gaziantep Otoyolu‘nun Bahçe (Osmaniye) yöresinde bulunan 550 metre uzunluğundaki T2 (Ayran) tünelinde, kaya kütlesi sınıflarına bağlı olarak yapılan kazı çalışmaları ve sağlamlaştırma yöntemleri incelenmiştir. Kazı işlemi delme-patlatma yöntemi ile gerçekleştirilen tünelin güzergahı boyunca Yeni Avusturya Tünel Açma Sistemine göre Sınıf III, Sınıf IV ve Portal Sınıfı kaya kütlelerine rastlanmıştır. Sağ geçit ve sol geçit olarak ayrı ayrı kazılan tünellerden toplam 132.487 m 3 pasa çıkartılırken, tünellerin sağlamlaştırılması ve tahkimatı amacı ile 4.880 m 3 püskürtme beton, farklı boylarda 5.737 adet (24.194 m) kaya saplaması, 80.400 kg çelik hasır, 76.000 kg kavisli çelik bağ, 49.000 kg tavan bağı ve 1.259 ton çimento enjeksiyonu kullanılmıştır. Anahtar Sözcükler: Tünel, Kaya Kütlesi Sınıflaması, NATM, Kaya Saplamaları, Püskürtme Beton, Çelik Bağ, Tahkimat. ABSTRACT In this study, excavation works and reinforcement techniques undertaken according to rock mass classification in the 550-m-long T2 (Ayran) tunnel of Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) motorway near Bahçe (Osmaniye) have been investigated. Based on NATM, Class III, Class IV and Portal Class type rocks have been encountered in the tunnel which was excavated by the drilling and blasting method. 4.880 m 3 of shotcrete, 5.737 pieces of (24.194 m) rockbolts with different sizes, 80.400 kg of wiremesh, 76.000 kg of steel arch, 49.000 kg of roof ties and f.259 tons of cement injection were used for reinforcement of the tunnels excavated as the right and left tubes separately, producing a total of 132.487 m 3 waste material. Keywords: Tunnel, Rock Mass Classification, NATM, Rockbolt, Cement Injection, Steel Arch, Reinforcement

KONTROLLÜ PATLATMA YÖNTEMLERİ VE TARSUS AYRIMIGAZİANTEP OTOYOLU T2 TÜNELİ UYGULAMASI
Sayfa Sair KAHRAMAN, Alaettin KILIÇ

 ÖZET Bu çalışmada, önce kontrollü patlatma yöntemleri olarak bilinen hat delme, son-kesme ve ön-kesme detaylı olarak anlatılmıştır. Sonra Tarsus Ayrımı-Gaziantep Otoyolu T2 tünelinde son-kesme ve hat delme uygulamaları örnek olarak verilmiştir. T2 tünelinde başarılı bir son-kesme ve hat delme uygulaması ile kazı hattı dışındaki kayaçta çatlamalar ve aşın kazı en aza indirilmiştir. Bunun sonucunda tahkimat ve püskürtme beton kullanımı azaltılmış ve maliyet düşürülmüştür. Anahtar Sözcükler: Hat Delme, Son-Kesme, Ön-Kesme ABSTRACT In this study, firstly, line drilling, smooth blasting and presplitting, which are known as controlled blasting techniques; are described in detail. Then, the applications of line drilling and smooth blasting in the T2 tunnel on the Tarsus Crossing-Gaziantep Motorway are given as an example. Fracturing beyond the excavation line and over breaking were minimised with a successful application of line drilling and smooth blasting in the T2 tunnel. As a result, less reinforcement and less concrete were needed and the cost was lowered. Keywords: Line Drilling, Smooth Blasting, Presplitting